CommunityCircle

Nytt verk for Det Norske Blåseensemble

På programmet står også urpremieren på Therese Birkelund Ulvos nye verk «Community Circle», skrevet spesielt for Det Norske Blåseensemble. Birkelund Ulvo er en av landets ledende unge komponister, og arbeider med det hun kaller «sosialdemokratisk musikk med flat struktur».

Det betyr at dirigent, Christian Eggen, ikke får vetorett, men at musikerne også har ansvar for å ta initiativ og ha omtanke for fellesskapet.