komponistforeningensfagseminar

fiktiv jurysamtale

Komponistforeningens fagseminar «Musikk og idealer — om vurdering, seleksjon og relevans i musikken.»

«Avslutningsvis på fagseminaret fikk vi en fiktiv jurysamtale for åpen scene med Therese Birkelund Ulvo, Christian Blom og Hild Borchgrevink. Vi ønsket å demonstrere hvordan kvalitetsdiskusjoner i en jury kan foregå. Oppdraget til panelet var å føre en jurysamtale for åpen scene, der panelet skulle vurdere verk som også seminardeltakerne hadde fått anledning til å gjøre seg litt kjent med på forhånd.»